فیلر پیشرفته

ناموجود

تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟

 • شناخت اناتومی و فیزیولوژی تزریق
 • شناسایی نقاط خطر و نقاط امن جهت تزریق فیلر
 • معرفی انواع فیلر ها وژلهای موجود در بازار
 • اندیکاسیون های تزریق (ضرورت تزریق فیلر)
 • کنتراندیکاسیون های تزریق ( موارد منع مصرف )
 • مراقبت های قبل از تزریق فیلر
 • مراقبت های بعد از تزریق فیلر
 • شناسایی انواع متد های تزریق فیلر
 • انواع بیحسی ها
 • بلاک عصبی جهت تزریق فیلر
 • مواد مصرفی مورد نیاز جهت تزریق فیلر
 • عوارض تزریق فیلر و پیشگیری و درمان انها
 • شناسایی انواع خطوط صورت
 • پیشنهادات درمان های تکمیلی همراه فیلر
 • نحوه استفاده از هیالورونیداز
 • اموزش کار با انواع نیدلها و کنولاها
 • اموزش فیلر زیر چشم (برطرف کردن گودی و کمی تیرگی)
 • اموزش فیلر شقیقه(اصلاح گودی)
 • اموزش فیلر بینی (اصلاح و فرمدهی بینی)
 • اموزش فیلر خط اخم
 • اموزش فیلر ماریونت(خط حزن)
 • اموزش فیلر زاویه سازی صورت(زاویه فک )
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 1
 • قسمت 2
 • قسمت 3
 • قسمت 4 پارت 1
 • قسمت 4 پارت 2
 • قسمت 5 پارت 1
 • قسمت 5 پارت 2
 • قسمت 5 پارت 3
 • قسمت 5 پارت 4
 • قسمت 6 پارت 1
 • قسمت 6 پارت 2
 • قسمت 6 پارت 3
 • قسمت 6 پارت 4
 • قسمت 7 پارت 1
 • قسمت 7 پارت 2
 • قسمت 7 پارت 3
 • قسمت 7 پارت 4
 • قسمت 7 پارت 5
 • قسمت 7 پارت 6
 • قسمت 7 پارت 7
 • قسمت 8 پارت 1
 • قسمت 8 پارت 2
 • قسمت 8 پارت 3
 • قسمت 8 پارت 4