فیلر جامع مقدماتی + فیلرپیشرفته + فیلر لب به روش روسی + ام دی کد (Md-Code)

ناموجود

7,360,000 تومان

 • فیلر مقدماتی قسمت 1
 • فیلر مقدماتی قسمت 2
 • فیلر مقدماتی قسمت 3
 • فیلر مقدماتی قسمت 4
 • فیلر مقدماتی قسمت 5
 • فیلر مقدماتی قسمت 6
 • فیلر مقدماتی قسمت 7
 • فیلر مقدماتی قسمت 8
 • فیلر مقدماتی قسمت 9
 • فیلر مقدماتی قسمت 10
 • فیلر مقدماتی قسمت 11
 • فیلر مقدماتی قسمت 12
 • فیلر مقدماتی قسمت 13
 • فیلر مقدماتی قسمت 14
 • فیلر مقدماتی قسمت 15
 • فیلر مقدماتی قسمت 16
 • فیلر مقدماتی قسمت 17
 • فیلر مقدماتی قسمت 18
 • فیلر مقدماتی قسمت 19
 • فیلر مقدماتی قسمت 20
 • فیلر مقدماتی قسمت 21
 • فیلر مقدماتی قسمت 22
 • فیلر مقدماتی قسمت 23
 • فیلر مقدماتی قسمت 24
 • فیلر مقدماتی قسمت 25
 • قسمت 26(قسمت اپدیت شده فیلر گونه و خط خنده)
 • فیلر پیشرفته قسمت 1
 • فیلر پیشرفته قسمت 2
 • فیلر پیشرفته قسمت 3
 • فیلر پیشرفته قسمت 4
 • فیلر پیشرفته قسمت 5
 • فیلر پیشرفته قسمت 6
 • فیلر پیشرفته قسمت 7
 • فیلر پیشرفته قسمت 8
 • فیلر پیشرفته قسمت 9
 • فیلر پیشرفته قسمت 10
 • فیلر پیشرفته قسمت 11
 • فیلر پیشرفته قسمت 12 (اپدیت شده)
 • فیلر پیشرفته قسمت 13(اپدیت شده)
 • فیلر به روش روسی قسمت 1
 • فیلر به روش روسی قسمت 2
 • فیلر به روش روسی قسمت 3
 • فیلر به روش روسی قسمت 4
 • فیلر به روش روسی قسمت 5
 • فیلر به روش روسی قسمت 6
 • فیلر به روش روسی قسمت 7
 • فیلر به روش روسی قسمت 8
 • فیلر به روش روسی قسمت 9
 • ام دی قسمت 1 - کلیات تئوری
 • ام دی قسمت 2 - کلیات تئوری
 • ام دی قسمت 3 - گونه
 • ام دی قسمت 4 - نقاط شقیقه
 • ام دی قسمت 5 - چانه
 • ام دی قسمت 6 - زاویه فک
 • ام دی قسمت 7 - پیشانی
 • ام دی قسمت 8 - دور چشم
 • ام دی قسمت 9 - ابرو
 • ام دی قسمت 10 - زیر چشم
 • ام دی قسمت 11 - خط اخم
 • ام دی قسمت 12 - خط خنده
 • ام دی قسمت 13 - خط حزن
 • ام دی قسمت 14 - لبها
 • ام دی قسمت 15 - بینی
 • ام دی قسمت 16 - قبل و بعد مدلها
 • ام دی قسمت 17 - پارت عملی 1
 • ام دی قسمت 17 - پارت عملی 2
 • ام دی قسمت 17 - پارت عملی 3
 • ام دی قسمت 18 - PDF
 • ام دی قسمت 18 - پارت عملی 4

این پکیج شامل دوره تزریق فیلر لب به روش روسی و فیلر جامع مقدماتی و فیلر پیشرفته است

توضیحات تکمیلی

نوع-دوره

آنلاین

پیش نیاز

ندارد

زبان

فارسی

حجم دوره

13 گیگابایت

تعداد برگزاری

4 دوره

روش دریافت

آنلاین و دانلود از سایت

روش پشتیبانی

ارسال تیکت

درصد پیشرفت

100%