پکیج طلایی لیفت با نخ ( لیفت با نخ مقدماتی + لیفت با نخ پیشرفته )

(3 بررسی مشتری)

ناموجود

تومان

این پکیج شامل دوره لیفت با نخ مقدماتی و پیشرفته است

 • قسمت 1 (آموزش تئوری)
 • قسمت 2 (آموزش تئوری)
 • قسمت 3 (آموزش تئوری)
 • قسمت 4(آموزش تئوری)
 • قسمت 5 (آموزش تئوری)
 • قسمت 6 (آموزش تئوری)
 • قسمت 7 (آموزش تئوری)
 • قسمت 8 (آموزش تئوری)
 • قسمت 9 (معرفی نخ ها)
 • قسمت 10 (معرفی نخ ها)
 • قسمت 11 (آموزش کارگزاری نخ ها روی مولاژ)
 • قسمت 12 (آموزش نقاط ایمن برای نخ روی مدل زنده!)
 • قسمت 13 (حجم دهی صورت با نخ های مونو)
 • قسمت 14 (لیفت گونه و خط خنده با نخ کاگ)
 • قسمت 15 (لیفت بینی با نخ کاگ)
 • قسمت 16 (لیفت ابرو با نخ کاگ)
 • قسمت 17 (لیفت گونه و خط خنده با نخ دوسوزنه)
 • قسمت 18 (لیفت ابرو با نخ دو سوزنه)
 • قسمت 19 (لیفت ابرو با نخ دو سوزنه)
 • قسمت 20 (کارگذاری نخ مونو ناحیه زیرچشم و گردن)
 • قسمت 21 (کارگذاری نخ مونو ناحیه غبغب)
 • قسمت 22 (کارگذاری نخ مونو ناحیه غبغب)
 • قسمت 23 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه شکم)
 • قسمت 24 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه صورت و گردن)
 • قسمت 25 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه گردن و غبغب)
 • قسمت 26 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه صورت)
 • قسمت 27 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه گردن)
 • قسمت 28 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه ی خط اخم)
 • قسمت 29 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه خط حزن)
 • قسمت 30 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه گلابلا)
 • قسمت 31 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه زاویه فک)
 • قسمت 32 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه گونه ها)
 • قسمت 33 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه شقیقه ها)
 • قسمت 34 (کارگذاری نخ مونو در ناحیه لب و فیلتروم ها)
 • قسمت 35 (لیفت گونه و خط خنده و ماریونت با نخ کاگ)
 • قسمت 36 (لیفت گونه و خط خنده و ماریونت و گردن با نخ کاگ)
 • قسمت 37 (لیفت گونه و خط خنده و ماریونت و زاویه فک با نخ کاگ)
 • قسمت 38 (لیفت خط خنده و ماریونت و زاویه فک با نخ کاگ)
 • قسمت 39 (لیفت ماریونت و زاویه فک با نخ کاگ)
 • قسمت 40 (لیفت ابرو با نخ کاگ،چشم روباهی fox eye!!)
 • قسمت 41 (لیفت غبغب با نخ کاگ)
 • قسمت 42 (لیفت ابرو، چشم روباهی یا fox eye با نخ کاگ)
 • قسمت 43 (لیفت گونه و خط خنده و ماریونت و زاویه فک با نخ کاگ)
 • قسمت 44 (لیفت گونه و خط خنده و زاویه فک با نخ کاگ)
 • قسمت 45 (لیفت غبغب با نخ کاگ)
 • قسمت 46 (لیفت ابرو با نخ کاگ،چشم روباهی fox eye)
 • قسمت 47 (لیفت بینی با نخ کاگ)
 • قسمت 48 (لیفت بینی با نخ کاگ)
 • قسمت 49 (لیفت بینی با نخ کاگ)
 • قسمت 50 (لیفت بینی با نخ کاگ)
 • قسمت 51 (لیفت بینی با نخ کاگ)
 • قسمت 52 (لیفت بینی با نخ کاگ)
 • قسمت 53 (کارگذاری نخ مونو ناحیه زیرچشم)
 • قسمت 54 (لیفت ابرو با نخ کاگ fox eye)
 • قسمت 55 (لیفت ابرو با نخ کاگ)
 • قسمت 56 (لیفت غبغب با نخ دو سوزنه)
 • قسمت 57 (لیفت ابرو با نخ دو سوزنه)
 • قسمت 58 (لیفت غبغب با نخ دو سوزنه)
 • قسمت 59 (لیفت زاویه فک و ماریونت با نخ دو سوزنه)
 • قسمت 60 (لیفت ابرو با نخ دو سوزنه)