دوره مزوبوتاکس،مزوفیلر(مزوژل)

(33 بررسی مشتری)

1,850,000 تومان

 • قسمت1،مزوبوتاکس
 • قسمت2،مزوبوتاکس
 • قسمت3،مزوبوتاکس
 • قسمت4،مزوبوتاکس
 • قسمت5،مزوبوتاکس
 • قسمت6،مزوبوتاکس
 • قسمت7،مزوبوتاکس
 • قسمت8،مزوبوتاکس
 • قسمت9،مزوبوتاکس
 • قسمت10،مزوژل جالوپرو
 • قسمت11،مزوژل جالوپرو
 • قسمت12،مزوژل جالوپرو
 • قسمت13،مزوژل جالوپرو
 • قسمت14،مزوژل جالوپرو
 • قسمت15،مزوژل جالوپرو
 • قسمت16،مزوژل جالوپرو
 • قسمت17،مزوژل جالوپرو
 • قسمت18،مزوژل جالوپرو
 • قسمت 19،مزوژل جالوپرو
 • قسمت20،مزوژل جالوپرو
 • قسمت21،مزوژل جالوپرو
 • قسمت22،مزوژل جالوپرو
 • قسمت23مزوژل جالوپرو
 • قسمت24،مزوژل پروفایلو
 • قسمت25،مزوژل پروفایلو
 • قسمت26مزوژل پروفایلو
 • قسمت27مزوژل پروفایلو
 • قسمت28مزوژل پروفایلو
 • قسمت29مزوژل پروفایلو
 • قسمت30مزوژل پروسترولین
 • قسمت31 مزوژل پروسترولین
 • قسمت32مزوژل پروسترولین
 • قسمت33،مزوژل پروسترولین
 • قسمت34،مزوژل پروسترولین
 • قسمت35،مزوژل پروسترولین
 • قسمت36،مزوژل پروسترولین
 • قسمت37،مزوژل پروسترولین
 • قسمت38،مزوژل پروسترولین
 • قسمت39،مزوژل پروسترولین
 • قسمت40،مزوژل پروسترولین
 • قسمت41،مزوژل پروسترولین
 • قسمت42،مزوژل پروسترولین
 • قسمت43،مزوژل پروسترولین
 • قسمت44،مزوژل پروسترولین
 • قسمت 45،مزوبوتاکس(اپدیت جدید،پارت عملی!!!)
 • قسمت 46،هیرفیلر(آپدیت جدید،پارت عملی!!)
 • قسمت 47،جالوپرو(آپدیت جدید،پارت عملی!!!)

در این دوره چه آموزش داده می شود؟

 • مزوبوتاکس و مزوژل چیست
 • اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون تزریق
 • مراقبت های قبل و بعد از تزریق
 • مراقبت های قبل و بعد از تزریق
 • عوارض تزریق
 • تجهیزات و وسایل مورد نیاز
 • مشاوره قبل از انجام کار
 • راهنمایی درمان های ترکیبی همراه مزوبوتاکس و مزوژل
 • راهنمایی تهیه مزوبوتاکس
 • راهنمایی انواع برند های مزوژل موجود در بازار ایران
 • اموزش تکنیک تزریق مزوبوتاکس
 • اموزش تکنیک تزریق مزوفیلر(مزوژل)
 • اموزش تزریق مزوبوتاکس صورت،گردن و دکلته
 • اموزش تزریق مزوفیلر ناحیه صورت،گردن،دکلته و پشت دست
 • اموزش تزریق مزوفیلر جالوپرو مدل کلاسیک و HMW
 • اموزش تزریق پروفایلو
 • اموزش تزریق مزوژل پروسترولین

توضیحات تکمیلی

نوع-دوره

آنلاین

پیش نیاز

دوره مزوتراپی

تاریخ شروع

11 دی 1401

زبان

فارسی

تعداد قسمت

44 قسمت

حجم دوره

3.2 گیگابایت

روش دریافت

آنلاین و دانلود از سایت

روش پشتیبانی

ارسال تیکت

درصد پیشرفت

100%