پکیج طلایی شماره 4 ( فیلر جامع مقدماتی + تزریق فیلر لب به روش روسی )

ناموجود

تومان

این پکیج شامل دوره تزریق فیلر لب به روش روسی و فیلر جامع مقدماتی است

 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 1
 • قسمت 2
 • قسمت 3
 • قسمت 4
 • قسمت 5
 • قسمت 6
 • قسمت 7
 • قسمت 8
 • قسمت 9
 • قسمت 10
 • قسمت 11
 • قسمت 12
 • قسمت 13
 • قسمت 14
 • قسمت 15
 • قسمت 16
 • قسمت 17
 • قسمت 18
 • قسمت 19
 • قسمت 20
 • قسمت 21
 • قسمت 22
 • قسمت 23
 • قسمت 24
 • قسمت 25
 • آموزش تزریق فیلر لب به روش روسی قسمت 1
 • قسمت 2
 • قسمت 3
 • قسمت 4
 • قسمت 5
 • قسمت 6
 • قسمت 7
 • قسمت 8