پکیج طلایی شماره 5 ( فیلر جامع مقدماتی + فیلرپیشرفته + فیلر لب به روش روسی )

ناموجود

تومان

 • آموزش تزریق فیلر لب به روش روسی قسمت 1
 • آموزش تزریق فیلر لب به روش روسی قسمت 2
 • آموزش تزریق فیلر لب به روش روسی قسمت 3
 • آموزش تزریق فیلر لب به روش روسی قسمت 4
 • آموزش تزریق فیلر لب به روش روسی قسمت 5
 • آموزش تزریق فیلر لب به روش روسی قسمت 6
 • آموزش تزریق فیلر لب به روش روسی قسمت 7
 • آموزش تزریق فیلر لب به روش روسی قسمت 8
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 1
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 2
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 3
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 4
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 5
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 6
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 7
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 8
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 9
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 10
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 11
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 12
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 13
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 14
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 15
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 16
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 17
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 18
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 19
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 20
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 21
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 22
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 23
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 24
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 25
 • آموزش جامع فیلر مقدماتی قسمت 26(اپدیت شده)
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 1
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 2
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 3
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 4
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 5
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 6
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 7
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 8
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 9
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 10
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 11
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 12
 • آموزش فیلر پیشرفته (Advance) قسمت 13

این پکیج شامل دوره تزریق فیلر لب به روش روسی و فیلر جامع مقدماتی و فیلر پیشرفته است

توضیحات تکمیلی

نوع-دوره

آنلاین

پیش نیاز

ندارد

زبان

فارسی

تعداد برگزاری

3 دوره

حجم دوره

13 گیگابایت

روش دریافت

آنلاین و دانلود از سایت

روش پشتیبانی

ارسال تیکت

درصد پیشرفت

100%